PKN
Protestantse Gemeente Kuinre
 
Over ons Over ons
De Protestantse gemeente Kuinre is een kleine dorpsgemeente in de kop van Overijssel.
Kuinre was vroeger een vissersplaats met een haven aan de Zuiderzee. De visserij was een belangrijke bron van inkomsten. De scheepjes, die aan het plafond van de kerk in Kuinre hangen, herinneren aan die tijd. Het water was vroeger niet alleen bron van inkomsten, maar kon ook een bedreiging zijn voor het dorp. Eeuwen geleden zette de Zuiderzee het dorp een paar keer blank. De muren van de kerk lieten bij een recente renovatie sporen van zout water zien.
Onze kerkelijke gemeente kenmerkt zich door kleinschaligheid en grote betrokkenheid. Veel vrijwilligers zetten zich in voor onze gemeente. Het oude ‘naoberschap’ (burenhulp), dat kenmerkend was voor deze regio, is nog steeds merkbaar, in de zin dat mensen veel over hebben voor hun dorp en hun kerk. Vroeger was het belangrijk, dat je kon terugvallen op je buren en dorpsgenoten, omdat de afstand tot andere dorpen in tijden zonder auto relatief groot was en de geografische ligging van Kuinre onveiligheid (dreiging van het water) met zich mee bracht: je had elkaar hard nodig. En zoals je de ander nodig had, zo was er ook het sterke besef, dat je God nodig had. Tegenwoordig ligt Kuinre te midden van land, aan de oostkant deel uitmakend van de provincie Overijssel, aan de noordkant grenzend aan Friesland en aan de zuidkant grenzend aan de Noordoostpolder en zo aan de Provincie Flevoland. Deze bijzondere ligging, op een drie-provinciën-knooppunt, maakt dat het dorp van oudsher een beetje het gevoel hadden, dat ze nergens echt bij hoorden.
Van oudsher was Kuinre erg kerkelijk: de Hervormde kerk nam een belangrijke plaats in binnen ons dorp. Daarnaast was er een Rooms Katholieke kerk en een kleine Gereformeerde kerk. De laatste jaren is de kerkelijke gemeente getalsmatig kleiner geworden. Toch is zij nog steeds erg actief, nu niet meer vanuit een meerderheidspositie, maar als kleine kerkelijke gemeente, die een warm hart wil zijn voor het dorp en een plaats waar Woorden van Leven klinken en mensen inspiratie vinden en verbondenheid.
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.