PKN
Protestantse Gemeente Kuinre - Blankenham
 
Over ons Over ons
De Protestantse gemeente Kuinre en de Protestantse gemeente Blankenham zijn twee kleine dorpsgemeentes in de kop van Overijssel.
De dorpen Kuinre en Blankenham lagen vroeger aan de Zuiderzee. Kuinre was vroeger een vissersplaats met een haven. De visserij was een belangrijke bron van inkomsten. De scheepjes, die aan het plafond van de kerk in Kuinre hangen, herinneren aan die tijd. Het water was vroeger niet alleen bron van inkomsten, maar kon ook een bedreiging zijn voor het dorp. Eeuwen geleden zette de Zuiderzee het dorp een paar keer blank. De muren van de kerk lieten bij een recente renovatie sporen van zout water zien.
Ook Blankenham, dat vroeger leefde van de veeteelt, werd geteisterd door het water van de Zuiderzee. Bij hoog water en storm kon een kanon, dat nu nog steeds te vinden is aan de dijk in de buurt van de kerk, de mensen waarschuwen om veiligheid te zoeken voor het water. Op verschillende plaatsen in Blankenham herinneren kolken aan oude dijkdoorbraken. Zo ook de kolk bij de kerk van Blankenham.
Onze kerkelijke gemeentes kenmerken zich door kleinschaligheid en grote betrokkenheid. Veel vrijwilligers zetten zich in voor onze gemeentes. Het oude ‘naoberschap’ (burenhulp), dat kenmerkend was voor deze regio, is nog steeds merkbaar, in de zin dat mensen veel over hebben voor hun dorp en hun kerk. Vroeger was het belangrijk, dat je kon terugvallen op je buren en dorpsgenoten, omdat de afstand tot andere dorpen in tijden zonder auto relatief groot was en de geografische ligging van Kuinre en Blankenham onveiligheid (dreiging van het water) met zich mee bracht: je had elkaar hard nodig. En zoals je de ander nodig had, zo was er ook het sterke besef, dat je God nodig had. Tegenwoordig liggen Kuinre en Blankenham te midden van land, aan de oostkant deel uitmakend van de provincie Overijssel, aan de noordkant grenzend aan Friesland en aan de zuidkant grenzend aan de Noordoostpolder en zo aan de Provincie Flevoland. Voor de voorzieningen zijn beide dorpen veelal aangewezen op de dichtstbijzijnde grote plaats Emmeloord. Deze bijzondere ligging, op een drie-provinciën-knooppunt, maakt dat beide dorpen van oudsher een beetje het gevoel hadden, dat ze nergens echt bij hoorden.
Van oudsher was Kuinre erg kerkelijk: de Hervormde kerk nam een belangrijke plaats in binnen ons dorp. Daarnaast was er een Rooms Katholieke kerk en een kleine Gereformeerde kerk. De laatste jaren is de kerkelijke gemeente getalsmatig kleiner geworden. Toch is zij nog steeds erg actief, nu niet meer vanuit een meerderheidspositie, maar als kleine kerkelijke gemeente, die een warm hart wil zijn voor het dorp en een plaats waar Woorden van Leven klinken en mensen inspiratie vinden en verbondenheid.
Vroeger was Blankenham een dorp met veel voorzieningen en de kerkelijke gemeente was vrijzinnig. Langzaam aan zijn bijna alle voorzieningen verdwenen uit ons dorp. Gelukkig is de kerk nog steeds aanwezig in ons dorp: het is een kleine kerkelijke gemeente, die om wil zien naar anderen en die een plaats wil zijn om te verstillen en inspiratie op te doen.
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.