PKN
Protestantse Gemeente Kuinre
 
zo 3 jan 2021  om 10:00 uur
Voorganger: mevr. B. Posthumus
Eredienst
Organist: Theun Hoen

Orgelspel organist
Welkom/ mededelingen
Aanvangslied (staande): Liedboek nr.  75 : 1 U alleen, U loven wij
Votum en Groet
Vervolg aanvangslied (staande): Liedboek nr. 75 : 7 God is ’t die ik loven zal
Drempelgebed
Leefregel
Lied: Liedboek nr. 444: 1, 2 en 3 Grote God wij Loven U
Lezing tien geboden in gewone taal.
God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de HEERE jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet.
1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven.
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij luistert en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade overvloedig geven.
3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik ‘o my God’ alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt.
4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken.
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk.
8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven.
9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-)profiel aan waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.
10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets dat van een ander is, begeren.

Zo dat waren de Tien Geboden in gewone taal. En nu is de uitdaging om hier naar te gaan leven!

Luisteren/Zingen:  Groot is uw trouw o Heer
Soli Deo Gloria urk https://www.youtube.com/watch?v=k5TBJs1ecXM

Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: Mattheus 14:22-34
22 Onmiddellijk daarna zei Jezus tegen de leerlingen dat ze alvast voor Hem uit naar de overkant moesten varen. Zelf wilde Hij eerst de mensen naar huis sturen. 23 Daarna ging Hij helemaal alleen de berg op om te bidden. Toen het avond werd, was Hij daar alleen.
24 De boot was intussen midden op het meer. Ze hadden veel last van de golven, want ze hadden de wind tegen. 25 Om ongeveer 4 uur 's morgens kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen Hem over het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: "Een spook!" en ze schreeuwden van angst. 27 Onmiddellijk zei Jezus tegen hen: "Rustig maar! IK BEN het, wees maar niet bang." 28 Petrus antwoordde: "Heer, als U het bent, beveel mij dan om over het water naar U toe te komen!" 29 Jezus zei: "Kom!" Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij op de wind ging letten, werd hij bang en hij begon te zinken. Hij schreeuwde: "Heer, red mij!" 31 Onmiddellijk stak Jezus zijn hand uit en greep hem. En Hij zei: "Je hebt niet genoeg geloof! Waarom ging je twijfelen?" 32 Ze klommen in de boot. Toen ging de wind liggen. 33 De leerlingen in de boot vielen voor Hem op hun knieën en zeiden: "U bent werkelijk de Zoon van God!" 34 Toen ze waren overgestoken, gingen ze in Gennésaret aan land.

En een deel van een gedicht van M.L. Haskins

Ik zei tot de man die aan de poort van het nieuw jaar stond
Geef mij een licht, zodat ik veilig het onbekende binnen kan gaan
Maar hij antwoordde: Ga in de duisternis en leg je hand in de hand van God,
Dat zal beter voor je zijn dan

Meditatie
We luisteren naar: You raise me up
https://www.youtube.com/watch?v=4RojlDwD07I Martin Hurkens.

Orgelspel

we luisteren naar Lied 397: 1, 2, 3 en 4 O God die droeg ons voorgeslacht.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
We luisteren naar Lied 397 : 5 en 6

We luisteren naar Lied 293: Wat de toekomst brenge moge

Zegen (staande)
Zingen: Liedboek nr. 425: Vervuld van Uw zegen
Uitgangscollecte

terug
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.