PKN
Protestantse Gemeente Kuinre - Blankenham
 
Doop-, trouw- of rouwdiensten Doop-, trouw- of rouwdiensten
DOOP

Een kind laten dopen, kan dat zomaar?
Ja, en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Tegelijkertijd:
  • De doop is niet louter een familieaangelegenheid; het gaat kind, ouders en geloofsgemeenschap aan. Daarom dopen wij altijd tijdens een kerkdienst van onze gemeente.
  • Bij een doop horen altijd twee gesprekken met de predikant of pastor. Over de doop als teken van Gods trouw, over het kind dat de doop ontvangt, over de rol van de ouders daarbij. En natuurlijk over de praktische gang van zaken tijdens de doopviering.
 Wat gebeurt er tijdens de doopviering?
  • De doop laat zien dat een kind geen bezit is, maar een kostbaar geschenk waar ouders voor mogen zorgen. Mens worden gaat niet vanzelf. Onze kerk wil ouders en kinderen daarbij terzijde staan. Daarover zal gesproken, gezongen en gebeden worden tijdens de doopviering. Ook beantwoorden de ouders enkele – vooraf besproken – vragen.
  • Het kind dat de doop ontvangt, wordt op het hoofd driemaal besprenkeld met water.
  • Ieder die gedoopt wordt krijgt een doopkaars en een doopkaart mee. De kaars heeft tijdens de doopviering gebrand.
Moeten wij lid zijn van de kerk?
Een lidmaatschap is niet verplicht. Betrokkenheid van de doopouders met onze gemeente geven de voorbereidende gesprekken en de doopdienst wel meer inhoud.

Wanneer kan ons kind worden gedoopt?
Een doopviering vindt plaats in een kerkdienst van de gemeente en in overleg met de predikant en de ouders. Omdat er tijd nodig is voor de gesprekken, moet u rekening houden met ongeveer twee maanden voorbereidingstijd. We raden u aan om samen met de predikant een datum te zoeken.

Is mijn kind met de doop meteen lid van de kerk?
Nee. Met de doop wordt uw kind niet automatisch lid van de kerk. Daarvoor kan uw kind op volwassen leeftijd zelf kiezen nadat het geloofsbelijdenis heeft gedaan. Wel wordt uw kind in de administratie van de kerk opgenomen.

Ik ben volwassen, kan ik ook worden gedoopt?
Jazeker. In een kerkdienst – die u met de predikant hebt voorbereid – krijgt u gelegenheid te vertellen waarom u gedoopt wilt worden, volgeling van Jezus wilt zijn en lid van de kerk wilt worden. Daarmee doe u belijdenis van uw geloof. Dan ontvangt u een zegen en de doop.

Erkennen andere kerken de doop ook?
De doop van een volwassene wordt door alle christelijke kerken erkend. De doop van een kind ook. Nederlandse kerken hebben hierover afspraken met elkaar gemaakt. Uitzondering hierop zijn enkele kerken die alleen de volwassendoop erkennen (een aantal baptisten- en pinkstergemeenten).

TROUWEN

Wij willen trouwen in de kerk, hoe melden wij ons aan?
Een trouwerij kent een lange tijd van voorbereiding. Als u de huwelijksdatum gaat vastleggen en ook in de kerk wilt trouwen, dan moet u dat afstemmen met de koster van onze gemeente. Als u wilt dat de eigen predikant voorgaat in de dienst, neemt u dan ook zo snel mogelijk contact op met de predikant.

 Hoe regelen we een dominee?
  • In een trouwdienst gaat een van onze predikanten voor. Daarbij horen twee voorgesprekken.
  • In overleg kunt u ook afspreken dat een predikant of pastor van elders voorgaat.
En als we homo of lesbisch zijn?
Onze kerkenraad heeft besloten dat ook andere relatievormen, mits bij de wet erkend, kunnen worden gezegend in een kerkelijke viering. Daarbij dient één van beide partners lid van de Protestantse Gemeente Blankenham te zijn.

Hoeveel kost trouwen in de kerk?
Voor informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met fam. De Wit, tel. 0527-2029 86

Kunnen wij ons burgerlijk huwelijk en de kerkelijke inzegening op één plek vieren?
De kerk in Blankenham is niet door de gemeente als officiële trouwlocatie aangewezen, maar kan daar wel voor gebruikt worden; toestemming daartoe moet in die gevallen aangevraagd worden bij de gemeente Steenwijkerland. Het burgerlijk huwelijk zal dus in onze kerk of elders eerst voltrokken moeten worden, daarna kan de kerkelijke inzegening plaatsvinden.

UITVAART

Hoe regel ik een uitvaart vanuit of via de kerk?
Of het nu gaat om een begrafenis of crematie, met of zonder gebruik van een kerkgebouw: overleg in ieder geval zo spoedig mogelijk dag en tijdstip van de uitvaart met de koster van de kerk.

 Wat moet eerst?
  • Bespreek met de uitvaartleider wat u graag wilt: begrafenis of crematie, met of zonder gebruik van een kerkgebouw en incl/excl. condoleance.
  • Overleg dan of het tijdstip geschikt is. Er kan al een andere uitvaart afgesproken zijn, of de dominee kan een trouwdienst of een andere verplichting hebben.
  • Maak een afspraak met de predikant voor een voorbereidingsgesprek.
Uw contactpersoon voor uitvaarten
Fam. De Wit is contactpersoon voor uitvaarten. Tel: 0527-202986

Hoeveel kost een uitvaart vanuit de kerk?
Informatie over de tarieven kunt u opvragen bij Fam. De Wit, tel. 0527-202986. Er wordt een kostendekkende vergoeding doorberekend voor de diensten van een predikant, koster en gebruik van het kerkgebouw.

Kan de predikant ook elders de uitvaart leiden?
Ja. De predikant leidt de uitvaartdienst vanuit de kerk, maar desgewenst ook vanuit een andere locatie, bijvoorbeeld een aula of zaal bij begraafplaats of crematorium.
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.